Kewords [ vg100 clinometer and inclinometer ] trận đấu 1 các sản phẩm.
Mua VG100 Máy đo độ nghiêng động kỹ thuật số chi phí thấp RS232 / 485 / TTL Tùy chọn trực tuyến nhà sản xuất

VG100 Máy đo độ nghiêng động kỹ thuật số chi phí thấp RS232 / 485 / TTL Tùy chọn

tên: Máy đo độ nghiêng động
Công việc hiện tại: 30mA (Tối đa 40m)
Độ chính xác động:
1